lunes, 17 de julio de 2017

125-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Vers del foli 977, manuscrit propietat dels Pares Dominics de Valéncia de l´any 1586, que conté una deliciosa narració en forma de declaració jurada, feta per un valencià, Jeroni Ferrandis, que va coincidir en Colombia en Sant Lluís Bertran (Valéncia, 1526-1581). És un testimoni sobre la llengua en que parlava el sant. 

Diu entre llínies: "...y que este testigo hoyo predicar el dicho Fray Lluys Bertran en lengua valenciana siempre y vio que los dichos Indios le entendian..."

Font: Citat per Salvador Faus i Sabater en “Recopilació històrica sobre la denominació Llengua Valenciana”, pàg. 61.

Foto: "La llengua valenciana i els nostres clàssics". Mª Teresa Puerto.