lunes, 10 de julio de 2017

123-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Vocabulari Valencià-Castellà" (edició del sigle XX), prologat per l´escritor i polític Salvador Guinot i Vilar (Castelló, 1866-1944), l´autor de l´edició original fon Joan de Resa –pseudònim d´Honorat Joan-, el qual feu este vocabulari, per a la millor comprensió dels castellans de les obres d´Ausias March, que varen ser publicades en Valladolid l´any 1555, en Llengua Valenciana, de les quals este "Vocabulario" formà part.

* Honorat Joan i Escrivà (Xàtiva, 1507-1566). Humaniste, escritor i religiós. Estudià en Lovaina, tenint com a mestre a Lluís Vives en el qual adquirí coneiximents de llatí i grec, filosofia, matemàtiques, jurisprudencia i història. Estigué al servici de Carles V, ajudà a la formació de Felip II, despuix fon mestre del seu fill (el príncip Carles) i en 1564 fon nomenat bisbe d´Osma.

Font: Biblioteca Municipal de Xàtiva.

Honorat Joan i Escrivà