lunes, 3 de julio de 2017

121-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

Començament i Colofó del llibre "Sinonima Variationum Sententiarum", de l´escritor Jeroni Amiguet. Llegim en abdós reproduccions: 

"… ex italico sermone in valentinum…". Fon editat en Valéncia l´any 1502.

* Jeroni Amiguet i Breçó (Tortosa, sigle XV- Barcelona ¿?, 1530). Mege, humaniste i professor de gramàtica en Oliva, Gandia, Valéncia, Lleida i Tortosa. 

Foto: Colofó del llibre "Sinonima Variatorum Sententiarum" (ValenciaFreedom).

Sinonima Variationum