lunes, 26 de junio de 2017

119-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Transcripció de "La trenta e dues", alabança a Valéncia del llibre "Regiment de la Cosa Publica", del traductor, escritor i mestre en Sacra Teologia, el franciscà Francesc Eiximenis. Sobre les arrels [raïls] de la Llengua Valenciana, llegim: 

“…aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millo li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables del altres, he ha presos los millors…'. 
Edició valenciana de l´any 1499. Francesc Eiximenis (Girona, 1327-Perpinyà, 1409).

Foto: Taulellets. Entrada triumfal de Sant Vicent Ferrer a Valéncia, al seu costat, Francesc Eiximenis fent-li una pregunta.

Entrada triumfal de Sant Vicent Ferrer en Valéncia