viernes, 23 de junio de 2017

118-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

Dedicatòria de "La Vida de Sancta Catherina de Sena". Es pot llegir al principi: 

“…trauir de lati en valenciana prosa…”. L´autor és Miquel Pereç. Edició de Valéncia de l´any 1499.

Vita Divae Catherinae de Senis, en valencià "La vida de Sancta Catherina de Sena", arromançat per Miquel Pereç. Narcis Vinyoles. "Cobles en lahor de Sancta Catherina de Sena". Imprés per Cristòfol Cofman. Valéncia, 11 de maig de 1499.

Fonts de documentació i foto: Vicent García Editores, S.A.

Sancta Catherina