lunes, 12 de junio de 2017

116-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"... Deixem-se de considerar a Artola com poeta català. D´això res. Escrivia en aquelles normes que molts seguien per creure seues, pero els pensaments, els sentiments sempre foren casolans. Sí es veritat que ell va estudiar en les Universitats de Barcelona i Salamanca. Que el idioma català el tindria mastegat, pero per lo mateix que el seu contacte en el castellà no desfigurà el seu verp autènticament castellonenc tampoc ho feren els anys que va passar, primer estudiant Arquitectura en Barcelona, i poc després deixar aquella carrera per a fer Filosofia i Lletres.

[...]

I en realitat, amic llector tant si eres com si no, fill de la ciutat de La Plana, este llibre ['A l´ombra del campanar'] es per a llegir-lo en continua delectació. Vers, pura cançó. Canta al poble i a la gent, als animals, a les costums i a les bondats que roden la noria dels dies plens de treball o bullint de festa, pero més gojant que penant. Mirem com desperta l´horta la ploma d´Artola:

'El llaurador matiner
el pollastre, diu, l´alerta,
de matí de matinet,
i el llaurador es desperta
amb (sic) un eriçó de fret.
Deixa un sospir de recança
embolicat al llençol
i a la finestra s´atança
per vore si ha eixit el sol.
Mira al cel i el veu tot negre
(ha plogut tota la nit)
Pensa en la saò i alegre
... ¡es fica de cap al llit!" 

Font: 'Bernat Artola Tomás. Ver empelt d'amor a Castelló' per Manuel Casaña Taroncher. Revista Renou nº 48, març 2004, de l'Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló.

* Bernat Artola i Tomás (Castelló, 1904-Madrit, 1958). Mestre, dibuixant, escritor i poeta.

Bernat Artola i Tomás