lunes, 5 de junio de 2017

114-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Diu en la dedicatoria del Tirant lo Blanch: 

"…me atrevire expondre, no solament de lengua inglesa en portuguesa. Mes encara de portuguesa en vulgar valenciana, perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar…" 

D'esta novela de l'escritor valencià, Joanot Martorell i Mompalau (Gandia, 1413-1468), digué Cervantes que: "…es el mejor libro del mundo…" ('Don Quijote de la Mancha', I, cap. VI). 

Diu en el Deo gracias del Tirant lo Blanch: 

"…Lo qual fon traduit de angles en lengua portuguesa. E apres en vulgar lengua valenciana per lo magnifich e virtuos cavaller mossen johanot Martorell…"

També diu: '… llibre apellat Tirant lo blanch…'. (Podem comprovar perfectament que és blanch, en H). 

Açò ho diu l'escritor Martí Joan de Galba (Valéncia, ¿?-1490), el qual escrigué la quarta i última part degut a la mort de Martorell. Fon editat en Valéncia l'any 1490. (Biblioteca Universitària de Valéncia, British Library de Londres i Hispanic Society of America de Nova York).

El Tirant lo Blanch es u dels llibres més importants de la lliteratura universal i la primera novela cavalleresca impresa (anterior a la novela 'Amadís de Gaula').

Tirant lo Blanch