viernes, 2 de junio de 2017

113-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

En el pròlec de la "Historia de Joseph" (Roiç de Corella, 1485), es pot llegir al començament: 

'…Descriure en vulgar de valenciana prosa…'. 

* Joan Roiç de Corella (Gandia/Valencia ¿? 1435-Valencia, 1497). Poeta, cavaller i sacerdot valencià que escrigué en llengua valenciana. Fon amic del nostre gran poeta, Ausiàs March.

Esta obra s'edità en Valéncia l'any 1500, a on es conserva l'únic eixemplar del món.

Joan Roiç de Corella