viernes, 26 de mayo de 2017

56-Notes històriques

"Segons els estudis d'autors com Ricart Garcia Moya, les Regles d´esquivar vocables solament són una falsificació moderna per a intentar omplir la falta d'una obra equivalent a les citades en la lliteratura catalana, i de pas, una forma de “demostrar” que els valencians migevals es sentien catalans, i aixina fomentar el pancatalanisme entre els valencians actuals. Moya, inclús apunta al paleògraf català Jaume Massó i Torrents (descobridor del manuscrit) com l'autor de les mateixes. El total anonimat històric, l'aparició d'anacronismes i l'improvisació, aixina com el fet de que les Regles, imiten l'estructura de l'Appendix Probi (que no fon descobert fins a 1837) reforcen esta teoria."

* Ricart Garcia Moya (Alacant, 1942). Llicenciat en Belles Arts, historiador i Catedràtic d'Institut de Bachillerat en Alacant. Investigador sobre l´història i la llengua valenciana. 

Font: Uiquipèdia.

Fotos: "Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagessívols" (Archiu de Girona).