viernes, 12 de mayo de 2017

110-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"'La pretensió de molts catalans i també d´alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valenciá, nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensió desgavellada i molt fòra de raó." (Lluis Fullana, 1918). 

Font: Revista Renou nº 59, novembre 2007. Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló.

* Lluis Fullana i Mira (Benimarfull, 1871-Madrid, 1948). Catedràtic de Llengua i Lliteratura valencianes. Professor de francés. Estudià filosofia i teologia. Investigador històric i filològic. Sabia llatí, grec, francés, italià, anglés... Fon acadèmic de la RAE en representació de la Llengua Valenciana i publicà moltes obres sobre la llengua valenciana.

Lluis Fullana i Mira