lunes, 10 de abril de 2017

108-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

En el llibre 'La llengua dels valencians', autor Manuel Sanchis Guarner, edició de Valéncia de l´any 1960, en la pàgina 10, diu aixina:

"Nosaltres hem nascut a València i som valencians. El País Valencià, el Poble Valencià, té una personalitat ben definida pels quatre factors abans esmentats; Geografia, Història, Economia i Cultures pròpies. Té també un idioma autòcton. Amb aquestes premisses es dedueix lògicament i forçosa el següent postulat, que, exposat d´aquesta senzilla forma, sembla irrefutable: 

La Llengua dels Valencians és el valencià. Som Valencians i el nostre idioma és el valencià; en ell devem parlar i en ell devem escriure. Devem i podem, i perquè devem, volem."

¿Qué vol dir? ¿Per qué dona este personage un canvi més tart?
* Manuel Sanchis Guarner (Valéncia, 1911-1981).

Font: 'En torn a la llengua valenciana' per D. Josep Mª Guinot.

Manuel Sanchis Guarner