domingo, 19 de marzo de 2017

Amor de Filla, per Mª Luisa Camilleri

Hui dia del pare compartim en tots vosatros un poema de Mª Luisa Camilleri titulat "Amor de Filla" dedicat als pares.

Mª Luisa Camilleri
De Na Mª Luisa Camilleri es sap que fon una escritora del Sigle XX i possiblement naixcuda en Valéncia, ya que escrigué obres les quals foren estrenades en el Cap i Casal i foren escrites en Llengua Valenciana.
  • El repatriat: entremés en prosa, sainet, dramàtic, no està clara la data de l'estren de l'obra pero si saben que fon impressa dins de la colecció de Teatre Valencià (nº 4, 1925).
  • Els viveros: sainet dramàtic estrenat en 1925 del qual no hi ha res impres. Pareix ser que describia l'ambient dels Vivers de Valéncia.
  • Modernismes: estrenada en Valéncia el 17 de novembre de 1925 (no s'ha trobat encara eixemplar imprés).
  • Un ratet de pronòstic: estrenada en Valéncia el 31 de decembre de 1925 (no s'ha trobat encara eixemplar imprés).
Mª Luisa també escrigué atra obra junt a Amichatis i Miñana:
  • Furtanines: farsa grotesca i sentimental en un acte, dividit en tres quadros (1925)

Publicat en la Revista Semanal Literaria "Teatro Valensiá" en el "Almanach 1926".
Imprés en Valéncia el 31 de decembre de 1925