lunes, 20 de marzo de 2017

107-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"El pare Costa [Joan Costa i Català], aporta les proves històriques de l´existència del sant valencià [Sant Pere Pasqual] i rebat de forma clara i contundent les sospites interessades sobre la veracitat de sa existència i contrasta les afirmacions gratuïtes de Jaume Riera i Saus, recordant lo que sí són falsificacions flagrants, com el 'Libre dels feyts d´armes de Catalunya' o les 'Trobes' de Jaume Febrer. El pare Costa reivindica l´obra de Sant Pere Pasqual, autor que sense solució de continuïtat és el màxim exponent de la permanència d´un romanç llatí que va prenent forma de llengua valenciana."

Font: Paco Tarazona Santabalbina (Sedaví, 1971). 

* Sant Pere Pasqual (Valéncia, 1227-1300). Bíblia Parva. Introducció i transcripció de Joan Costa i Català. Ed. Lo Rat Penat (Valéncia, 1998). 

Foto: Missa de Sant Pere Pasqual per Jeroni Jacint Espinosa, 1660.

Sant Pere Pasqual