lunes, 13 de marzo de 2017

106-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"El concepte que este sabi escritor tenia de la llengua valenciana el va resumir el filosof Julián Marías en un articul publicat en la Revista Gaceta Ilustrada (13 de març de 1972):

'... que la llengua valenciana es llengua germana i no filla de la catalana'."

Font: 'En torn a la llengua valenciana' per D. Josep Mª Guinot.

* Gregori Mayans i Siscar (Oliva, 1699-Valéncia, 1781). Historiador, llingüíste i escritor.

Gregori Mayans