viernes, 10 de marzo de 2017

105-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"La llengua valenciana es la primera de les d´Espanya que aplegà al bell cim de la categoria de Llengua Lliteraria, en la consecucio ben mereixcuda de l´Edat seua d´Or."

* Josep Alminyana i Vallés (Cerdà, 1916-Torella, 2006). Membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), traduí al valencià els quatre evangelis i el missal romà, feu un estudi sobre Sor Isabel de Villena; autor, entre atres obres, de 'El Crit de la Llengua'.

Nota: Des de 1978, es pot donar la missa en Llengua Valenciana, gràcies al treball de Mossén Alminyana.