viernes, 10 de febrero de 2017

99-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Colofó de la 'Hystoria de Alexandre' [Historia Alexandri Magni] de Lluís de Fenollet, humaniste i escritor. En el colofó d´esta obra, traduïda del llatí [Quintus Curcius Rufus], edició de Barcelona de l´any 1481, es pot llegir: 

'…en la present lengua valenciana transferida…'.

* Lluís de Fenollet (Xàtiva, ¿?-1505). 

Original conservat en la Biblioteca Històrica de l´Universitat de Valéncia.

Hystoria de Alexandre