viernes, 3 de febrero de 2017

97-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"En el procés històric de l´identificació onomàstica i especifica 'valenciana' aplicada ad este 'romanç valencià' podem establir les següents etapes: 

1ª Transició. (Des de 1238 a 1395). Comprendria des de la conquista de la ciutat de Valéncia per Jaume I (1238) fins al final del regnat de Joan I (1395). [...]

2ª Consolidació. (Des de 1395 a 1474). Comprén els regnats de Martí l´Humà (1395-1410); l´Interregne fins al Compromís de Casp (1412), i els regnats de Ferrando I d´Antequera (1412-1416), Alfons el Magnànim (1416-1458) i Joan II (1458-1479). [...]

3ª Puixança. (Des de 1474 a 1523). Periodo que s´estén des de l´aparició del primer llibre lliterari imprés en Valéncia fins a la sofocació de la sublevació de les Germanies. Comprén el final del regnat de Joan II (1458-1479); el de Fernando el Catòlic (1479-1516) i part del regnat de Carles I d´Espanya (1516-1556). [...]

Els escritors valencians baix migevals s´expressen, i així ho fan constar, en múltiples ocasions, en 'llengua valenciana' particularisada i singularisada, perque constituïa un sistema llingüístic en alt grau de nivellació i capaç d´establir una forta tradició lliteraria." [...]

Font: 'Identificació onomàstica valenciana' (VH, 25.4.2008). José Vte. Gómez Bayarri.

* José Vicente Gómez Bayarri (Valéncia, 1948). Doctor en Història. Catedràtic d´Institut. Professor i escritor. Membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Ha publicat diversos llibres.

José Vicente Gómez Bayarri