lunes, 13 de febrero de 2017

100-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

En el colofó (Deo gracias) de la segona part del 'Cartoixa', es pot llegir: 

"…traduhida de latina lengua en valenciana prosa…" 

L´autor, Joan Roiç de Corella. Esta edició fon feta en Valéncia l´any 1500.

* Joan Roiç de Corella (Gandia¿? 1435-Valéncia, 1497). Poeta, cavaller i sacerdot valencià que escrigué en nostra llengua, la llengua valenciana. Fon amic del nostre gran poeta, Ausías March.

Joan Roiç de Corella