lunes, 16 de enero de 2017

93-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Jaume Roig, autor de 'L´Espill' o 'Llibre de les dones', obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu: '...sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l´algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...'. Esta obra fon denunciada a l´Inquisició en 1792, el llibre passà de mà a mà dels religiosos del Tribunal, apareix lo següent: 'adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre...', fins a onze voltes en quinze folis.

* Jaume Roig i Pérez (Valencia, 1400¿?-Benimàmet, 1478). Mege de la Cort i Conseller de la Ciutat.

Lo Libre de les dones