lunes, 30 de enero de 2017

41-Notes històriques

La famosa frase del Comte-Duc d´Olivares i que pareix que siga, desgraciadament, l´idiosincràsia del poble valencià:

"En els valencians faré lo que yo vullga, en els aragonesos lo que podré i en els catalans lo que ells vullguen." (Comte-Duc d´Olivares)

* Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conde-duque de Olivares (Roma, 1587-Toro, Zamora, 1645). 

Foto: El Comte-Duc d´Olivares pintat per Velázquez.

Comte-Duc d´Olivares

viernes, 27 de enero de 2017

96-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'El Consell Valencià de Cultura presidit pel Dr. Grisolía, esquivant el ser i sentir d´una gran majoria de valencians que són els que sostenen econòmicament esta Institució, acull la presentació de les jornades que es denominen 'Trobades 2008' impulsades per la 'Federació d´Associacions per la Llengua', sense definir el seu nom. 

Hauriem de recordar que consumada la fragmentació llingüística de la Romania, al trencar-se els lligaments que constrenyien el llatí cult, assistim al naiximent de llengües propies i a l´aparició de consciències idiomàtiques diferenciades. En l´àmbit de la Romania observem que el llatí cult es contraposa als romançs o llengües vulgars. A partir del segle XIII la documentació valenciana refleixa la gradual substitució de l´ús del llatí pel romanç vernàcul valencià.' [...]

Font: 'Identificació onomàstica valenciana' (VH, 25.4.2008). José Vte. Gómez Bayarri.


* José Vicente Gómez Bayarri (Valéncia, 1948). Doctor en Història. Catedràtic d´Institut. Professor i escritor. Membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Ha publicat diversos llibres.

José Vte. Gómez Bayarri

lunes, 23 de enero de 2017

95-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

[...]'Ya han passat vinticinc anys des de que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana rebera l´adhesió en el Puig d´un escollit miler de firmants, representatius de les entitats i personalitats de tot lo Regne, refermant unes normes ortogràfiques, creades des del respecte històric, el coneiximent llingüistic i l´adequació actual de la tradició i el viu parlar dels valencians. Aquelles normes serviren per a elevar a llei en la primera transcripció al valencià, la Constitució i l´Estatut. Les normatives, que deuen ser evolutives són causa de retocs tècnics i la nostra el tingué, majorment en l´accentuació, dut com sempre des de la pròpia secció de Llengua de la Real Acadèmia en el 1982. Passats vint anys, també des del sí de la mateixa s´arribà a un acort majoritari i en 'un nou pas regulador' s´aprovà seguir evolucionant en uns menuts retocs que, no afectant ni desvirtuant la base ya assentada, servixen a la pròpia accentuació, per a concretar la nostra fonètica, distinguint-la d´unes atres llengües i facilitant l´us dels texts escrits als castellaparlants que ara s´incorporen a l´ensenyança.'[...]


Font: 'Dia de la llengua valenciana' (LP, 3.3.2006). Vicent Ramón Calatayud.

* Vicent Ramón Calatayud i Tortosa (Vallada, 1942). Escritor, articuliste, conferenciant i professor de valencià. Cofundador de l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) i Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

Vicent Ramón Calatayud

viernes, 20 de enero de 2017

94-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

La Biblia Parva ('parva' té un significat de chicoteta o menuda) de Sant Pere Pasqual, es un dels documents més antics en nostra Llengua Valenciana. Sant Pere Pasqual naixqué onze anys abans de l'entrada de Jaume I a la ciutat de Valéncia. 

Fray Joaquím Millan Rubio, diu que: 

'....los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano.... Aunque sabía griego, hebreo, latín, árabe, romance castellano, utiliza la lengua de su infancia, porque la prefería y porque la entendían los más a que se dirigía.' 

* Sant Pere Pasqual (Valéncia, 1227-Granada, 1300). Bisbe mercedari i màrtir.

Biblia Parva

lunes, 16 de enero de 2017

93-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Jaume Roig, autor de 'L´Espill' o 'Llibre de les dones', obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu: '...sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l´algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...'. Esta obra fon denunciada a l´Inquisició en 1792, el llibre passà de mà a mà dels religiosos del Tribunal, apareix lo següent: 'adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre...', fins a onze voltes en quinze folis.

* Jaume Roig i Pérez (Valencia, 1400¿?-Benimàmet, 1478). Mege de la Cort i Conseller de la Ciutat.

Lo Libre de les dones