miércoles, 7 de septiembre de 2016

Discursos en el nomenament de "Honoris Causa" d'En Vicente Blasco Ibáñez per la RACV

Breu història de la RACV:

    Fins 1978, l'Estat Espanyol estava caracterisat per una organisació centralista, seguint la tradició iniciada en 1700 en l'instauració de la dinastia dels Borbons, en un model absolutiste imperant en la major part dels Estats europeus.

    En el sigle XIX es consolidà este procés centralisador, en la Revolució Francesa, imponent-se el proyecte d'Estat-Nació. En Espanya este concepte Estat-Nació continuà tot el sigle XIX en el desenroll de l'Estat Lliberal.

    No obstant, apareix un moviment fonamentalment cultural i lliterari en un principi, que té com a característica principal la recuperació de l'identitat pròpia, fet que es produïx en aquelles nacionalitats que disponen d'idioma autòcton diferent al castellà o espanyol. En este sentit, els valencians són els primers dins de l'Estat Espanyol en iniciar este procés d'autoafirmació cultural i inclús política que comença en terres valencianes en el sigle XIX, conegut en el nom de Renaixença, que en els orígens tenia el seu centre neuràlgic en la centenària associació Lo Rat Penat.

    La Real Acadèmia de Cultura Valenciana és una fundació pública de la Diputació Provincial de Valéncia. El seu orige hem de buscar-lo en 1915, quan esta corporació provincial pensà en crear una entitat que treballara i estudiara la llengua i cultura pròpies dels valencians i és conseqüència llògica de la consolidació de la Renaixença Valenciana.

    Fon el 15 de giner de 1915 quan, de la mà del llavors President de la Diputació de Valéncia, José Martínez Aloy i del diputat Juan Pérez Lucia, es fundà el que en aquell temps rebé la denominació de Centre de Cultura Valenciana.

    A pesar del seu orige en la Diputació de Valéncia, l'Ajuntament de la ciutat de Valéncia pronte es sumà ad este proyecte, fent costat a la nova entitat cultural creada. D'esta manera i ya en 1917, la corporació municipal colaborà en la cessió, per a lloc social, del Saló del Consulat de Mar de La Llonja de la Seda de Valéncia, joya única del gòtic civil valencià i edifici declarat Patrimoni de l'Humanitat. En este saló es fan a hores d'ara els actes més solemnes de l'entitat acadèmica, envoltats per la sobrietat d'un entorn carregat d'història.

Nomenament Honoris Causa, Vicente Blasco Ibáñez:

El 16 de maig de 1921 es celebra el nomenament de Director Honoris Causa de Vicente Blasco Ibáñez.

N'hi hagueren dos dircursos, el primer fet pel Dr En Pedro Gómez Martí:
 • Llicenciat en Medicina i Cirugia
 • Doctor en Medicina
 • Especialisat en enfermetats dels chiquets i mentals.
 • Durant sa vida fon nomenat:
  • Professor agregat de l'Institut de Medicina Llegal, Toxicologia i Siquiatria de Madrit.
  • Professor de Sicologia de la Facultat de Medicina de Valéncia.
  • Professor en l'Institut d'Estudis Penals de la Facultat de Dret de Valéncia.
  • Professor de l'Institució per a l'Ensenyança de la Dòna.
 • Llicenciat en Filosofia i Lletres.
 • Investigador.
 • Conferenciant.
 • Publiciste.
 • Director del Centre de Cultura Valenciana (hui en dia Real Acadèmia de Cultura Valenciana).
 • Acadèmic de número de la Real Acadèmia de Medicina de Valéncia.
 • Conseller de la Caixa d'Aforros i Mont de Pietat.
 • Soci fundador i president de la Societat Filharmónica de Valéncia.
 • Càrrecs en diverses entitats benèfiques de Valéncia:
  • Asil de Sant Joan Batiste.
  • Sanatori de la Malvarrosa.
  • Tribunal Tutelar de Menors.
  • Mege director en l'Escola de Reforma de Burjassot.
  • Professor en l'Escola d'artesans, etc...
 • Perfeccionà el Laboratori de Sicotècnia de la colònia reformatori de Sant Vicent Ferrer.
 • Director de la revista "La Medicina Valenciana" a la mort de son pare.
 • Escriu estudis sobre Siquiatria i Sicologia, alguns d'ells analisant la particularitat dels Valencians:
  • "Los tipos  psicológicos del pueblo valenciano y su representación en el teatro de Escalante".
  • "Psicología del pueblo valenciano según las novelas de Blasco Ibáñez".
 • Crea la Fundació Ciutat Jardí Nostra Senyora dels Desamparats.
Enllaços per a poder abaixar-se'l, dos versions (valencià i espanyol):

El segon discurs fet per En Vicente Blasco Ibáñez:
 • Naixqué en Valéncia el 29 de giner de 1867 i morí en Menton (França) el 28 de giner de 1928.
 • Advocat.
 • Escritor.
 • Periodiste.
 • Polític valencià.
 • Entusiasta de Don Miguel de Cervantes entorn de l'història i la lliteratura espanyoles.
 • Fundador del dirari "El Pueblo" en 1893.
 • Obtingué un escany en el Congrés dels Diputats pel partit republicà Unió Republicana entre els anys 1898 i 1907.
Enllaços per a poder abaixar-se'l, dos versions (valencià i espanyol):
En Vicente Blasco Ibáñez