lunes, 13 de junio de 2016

63-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Fon fa vinticinc anys, per mà de l´estudiós i docte Josep Almiñana i l´aportació documental de Joan Alarcó, quan aquell esclatar d´alguna burguesia valenciana -sempre massa poregosa- encapçalada per Paco Domingo des de Valencia 2000, li feu d´editor a l´obra ['El crit de la llengua']. Este llibre és peça cantonera imprescindible, per a tot aquell que vullga tindre alguna base documental veraç, a la fi de no seguir, minso corderet, la veu dels falsos pastors, que hui detenten càtedres d´història sense base i que pretenen l´exclusiva del 'cientifisme' per a pontificar si és o no és el nostre idioma. El Valencià, sense precisar de cap d´afegitó, unitat, ni norma forana que al remat el mate. Perque això és lo que es ven en les escoles: la desvalencianisació."

Font: 'Del crit a l´escandalera' (LP, 24.10.2006) per Vicent Ramón Calatayud.

* Vicent Ramón Calatayud i Tortosa (Vallada, 1942). Escritor, articuliste, conferenciant i professor de valencià. Cofundador de l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) i Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). 

Vicent Ramón Calatayud