lunes, 30 de mayo de 2016

61-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Totes les llengües neollatines tenen la mateixa estructura; lo que les fa diferents es la fonètica." (Josep Pla)

Font: Joan Ignaci Culla. 'El català, ¿ciencia o acte de fe?' (Levante, 8.1.2005).

* Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897-Llufríu, 1981). Escritor català. Premi de les Lletres Catalanes.

Josep Pla