viernes, 27 de mayo de 2016

60-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La llengua valenciana naxqué y se desenrollá senyora y mestressa dins de la propia casa y dins de sa propia nacionalitat. Durant los sigles XIII, XIV y XV fon en la que parlaren y escrigueren sos reys, l´element militar, l´eclesiastich y el poble."

* Gaetà Huguet i Breva (Castelló, 1848-1926). Llicenciat en Filosofia i Lletres, fon professor en Amèrica llatina i en els EE.UU., coneixedor de diversos idiomes. Empresari, articuliste i mecenes, i un dels pares del valencianisme.

En Gaetà Huguet i Breva