viernes, 20 de mayo de 2016

58-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La llengua valenciana es llengua germana, i no filla de la catalana."

Font: Revista 'Gaceta Ilustrada' (23.3.1972).Citat en l´artícul 'El català, ciencia o acto de fe?, per Joan Ignaci Culla (Levante, 8.1.2005).

* Julián Marías Aguilera (Valladolid, 1914-Madrit, 2005). Doctor en Filosofia. Fon discípul destacat d´Ortega y Gasset, fundà junt ad ell l´Institut d´Humanitats en 1948.

En Julián Marías Aguilera