lunes, 9 de mayo de 2016

56-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"L´Idioma no es una qüestio cientifica en el sentit de ser un producte d´una ciencia, sino al reves: una ciencia - la filologica - es producte de la llengua; no es una llengua merament especulativa (...). Ara els filolecs valencians pancatalanistes s´han apoderat de la llengua com a cosa seua i en acte dominant fan una llengua i volen imposar al poble l´artificialitat de sa factura cientifica."

Font: Del seu llibre 'En defensa de la llengua valenciana' (Valéncia, 1977, pàgs. 18 i 19).

* Miquel Adlert Noguerol (Paterna, 1911-Valéncia, 1988). Escritor i editor. Estudià Dret i fon juge. Formà part de la directiva de Lo Rat Penat i fundà l´editorial Torre junt a Xavier Casp. Participà en l´elaboració de les Normes d´El Puig. Publicà varies obres. Es un dels mes brillants intelectuals del sigle XX.
Autor: En Miquel Adlert Noguerol