viernes, 6 de mayo de 2016

55-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

Joan Pau II (1920-2005), visita la ciutat de Valéncia en el seu 25 aniversari del pontificat (8 de novembre de 1982), dirigint unes paraules al públic assistent:

'... concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana: 'Que el recort d´esta solemne ordenació sacerdotal en la presència del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els hòmens. Així siga.' 

Al dia següent, en la prensa local foren publicades lliteralment les seues paraules, pero despuix s´encarregaria el catalanisme d´eliminar la paraula 'lengua valenciana' en les posteriors publicacions religioses que es feren:

* L´Observatore Romano, decembre 1982. 'Viaje apostólico de Juan Pablo II a España'.
* Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). 'Mensaje de Juan Pablo II a España'. (31 octubre a 9 noviembre 1982).
* Mundo Cristiano. 'Juan Pablo II en España. 10 días inolvidables'. 

Font: 'Un Papa valencianista', per P. Ferré i Martínez. (DV, 21.10.2003).

Joan Pau II