lunes, 30 de mayo de 2016

61-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Totes les llengües neollatines tenen la mateixa estructura; lo que les fa diferents es la fonètica." (Josep Pla)

Font: Joan Ignaci Culla. 'El català, ¿ciencia o acte de fe?' (Levante, 8.1.2005).

* Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897-Llufríu, 1981). Escritor català. Premi de les Lletres Catalanes.

Josep Pla

viernes, 27 de mayo de 2016

60-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La llengua valenciana naxqué y se desenrollá senyora y mestressa dins de la propia casa y dins de sa propia nacionalitat. Durant los sigles XIII, XIV y XV fon en la que parlaren y escrigueren sos reys, l´element militar, l´eclesiastich y el poble."

* Gaetà Huguet i Breva (Castelló, 1848-1926). Llicenciat en Filosofia i Lletres, fon professor en Amèrica llatina i en els EE.UU., coneixedor de diversos idiomes. Empresari, articuliste i mecenes, i un dels pares del valencianisme.

En Gaetà Huguet i Breva

lunes, 23 de mayo de 2016

59-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Los pancatalanistas afirman que la lengua valenciana es un dialecto del catalán. Esta afirmación viene negada por los escritores del siglo de Oro valenciano, que según ellos, escribían en lengua valenciana y no catalana."

Font: 'Las bases del pancatalanismo', per Juan Ferrando Badía (DV, 3.5.2003).

* Juan Ferrando Badía (Foyos, 1926-Valéncia, 2007). Catedràtic Emèrit de Dret Constitucional i Ciència Política. Universitat 'Rey Juan Carlos' (Madrit). Doctor Honoris Causa.

En Juan Ferrando Badía

viernes, 20 de mayo de 2016

58-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"La llengua valenciana es llengua germana, i no filla de la catalana."

Font: Revista 'Gaceta Ilustrada' (23.3.1972).Citat en l´artícul 'El català, ciencia o acto de fe?, per Joan Ignaci Culla (Levante, 8.1.2005).

* Julián Marías Aguilera (Valladolid, 1914-Madrit, 2005). Doctor en Filosofia. Fon discípul destacat d´Ortega y Gasset, fundà junt ad ell l´Institut d´Humanitats en 1948.

En Julián Marías Aguilera

lunes, 16 de mayo de 2016

14-Notes històriques

Refresquem un poc la memòria (ho escric en castellà perque aixina està l´original).

Homilies d´Organyà.

"De finales del siglo XII o principios del siglo XIII, (Mourelle de Lema cree que son del siglo XIV) son 'Les homilies d´Organyà' manuscrito encontrado en la rectoría de Organyà (Alto Urgel). Se trata de seis sermones de comentarios de diversos evangelios y epístolas redactadas con estilo llano y directo. Texto considerado como el primer escrito en lengua catalana, aunque hay que considerar que Urgel era un condado independiente. La historia de Ribagorza, Pallás, Urgel, Lérida no era, ni había sido común con el condado de Barcelona. ¿Qué era entonces lo catalán? Hasta 1327 que muere Teresa de Entença y deja sus derechos sobre el condado de Urgel a su marido el rey Alfonso, conde de Barcelona, el condado barcelonés no comprendía todos los condados, hoy llamados catalanes."

* Francisco Lliso Genovés, del seu llibre "Antes y después de la conquista de Valencia" (Valéncia, 1991).

Homilies

viernes, 13 de mayo de 2016

57-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"La Historia, con datos pormenorizados, confirma que el valenciano no es un producto de reconquista, o repoblación medieval. Pensarlo hoy así es, a lo sumo, un acto de fe, no una deducción científica."

Font: Dels seus llibres: 'El Mozárabe de Valencia' i 'Cristianos bajo el Islam' (Edit. Gredos).

* Lleopolt Peñarroja i Torrejón (Vall d´Uxó, 1954), es llicenciat en Filosofia i Lletres, Doctor en Història, Catedràtic de Llengua i Lliteratura Espanyola i Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Es membre de la Societat Espanyola de Llingüística. Exmembre del Consell Valencià de Cultura (CVC).

En Lleopolt Peñarroja i Torrejón

lunes, 9 de mayo de 2016

56-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

"L´Idioma no es una qüestio cientifica en el sentit de ser un producte d´una ciencia, sino al reves: una ciencia - la filologica - es producte de la llengua; no es una llengua merament especulativa (...). Ara els filolecs valencians pancatalanistes s´han apoderat de la llengua com a cosa seua i en acte dominant fan una llengua i volen imposar al poble l´artificialitat de sa factura cientifica."

Font: Del seu llibre 'En defensa de la llengua valenciana' (Valéncia, 1977, pàgs. 18 i 19).

* Miquel Adlert Noguerol (Paterna, 1911-Valéncia, 1988). Escritor i editor. Estudià Dret i fon juge. Formà part de la directiva de Lo Rat Penat i fundà l´editorial Torre junt a Xavier Casp. Participà en l´elaboració de les Normes d´El Puig. Publicà varies obres. Es un dels mes brillants intelectuals del sigle XX.
Autor: En Miquel Adlert Noguerol

viernes, 6 de mayo de 2016

55-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

Joan Pau II (1920-2005), visita la ciutat de Valéncia en el seu 25 aniversari del pontificat (8 de novembre de 1982), dirigint unes paraules al públic assistent:

'... concluyo con algunas palabras en vuestra hermosa lengua valenciana: 'Que el recort d´esta solemne ordenació sacerdotal en la presència del Papa, aumente la vostra fe en Jesucrist, sacerdot etern, que comunica el seu sacerdoci per a la salvació de tots els hòmens. Així siga.' 

Al dia següent, en la prensa local foren publicades lliteralment les seues paraules, pero despuix s´encarregaria el catalanisme d´eliminar la paraula 'lengua valenciana' en les posteriors publicacions religioses que es feren:

* L´Observatore Romano, decembre 1982. 'Viaje apostólico de Juan Pablo II a España'.
* Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). 'Mensaje de Juan Pablo II a España'. (31 octubre a 9 noviembre 1982).
* Mundo Cristiano. 'Juan Pablo II en España. 10 días inolvidables'. 

Font: 'Un Papa valencianista', per P. Ferré i Martínez. (DV, 21.10.2003).

Joan Pau II

lunes, 2 de mayo de 2016

54-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Voler conservar el llenguage ab les mateixes formes que tenien les paraules en los sigles XIV i XV es considerar com a morta esta llengua; lo qual es un error deplorable." (Lluís Fullana)

* Lluís Fullana i Mira (Benimarfull, 1871-Madrit, 1948). Catedràtic de Llengua i Lliteratura valencianes. Professor de francés. Estudià filosofia i teologia. Investigador històric i filològic. Sabia llatí, grec, francés, italià, anglés... Fon acadèmic de la RAE en representació de la Llengua Valenciana i publicà moltes obres sobre nostra llengua.

Filologia valenciana