lunes, 18 de abril de 2016

52-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana."   (Traducció de la Bíblia de Bonifaci Ferrer. 1478).

* Fra Bonifaci Ferrer (Valéncia, 1350-1417), frare dominic, germà de Sant Vicent Ferrer. Fra Bonifaci Ferrer, cartuix prior de la Cartuixa de Porta-Coeli en el Regne de Valéncia, traduí la Bíblia de llengua llatina a nostra Llengua Valenciana. Existix una fulla d´esta Bíblia en l´Hispanic Society de Nova York, precisament la que diu que la traducció s´ha fet a la Llengua Valenciana.

Bíblia Bonifaci Ferrer