viernes, 15 de abril de 2016

51-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'... el valencià naixqué i es desenrollà en el Regne de Valencia...' 

'... el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...'

* José Alemany i Bolufer (Cullera, 1866-Madrid, 1934). Filòlec. Doctor en Filosofia i Lletres. Professor i Catedràtic de Grec. Acadèmic de la Real Acadèmia de l´Història i de la R.A.E. Publicà diversos llibres.

José Alemany i Bolufer