miércoles, 2 de marzo de 2016

Teatre Valencià: Pascualo y Visanteta

Des de l'humiltat obrim per a tots vosatros una nova secció titulada Teatre Valencià i de que millor manera d'obrir esta secció que fer-lo en el gran En Chusep Bernat i Baldoví i en l'obra més important i coneguda com "Pascualo y Visenteta", escrita en 1861 i en Llengua Valenciana. Obra que dedicà a les llauradores de l'horta de Valéncia. En 1909 es fa una atra edició d'esta obra pel centenari de la seua mort.

Chusep Bernat i Baldoví
Una chicoteta bibiografia d'este gran autor:

Naixqué en Sueca, el 19 de març de 1809 i muigué en el Cap i Casal el 31 de decembre de 1864, una gran pèrdua i molt temprana, nos deixà als 55 anys, massa jove.

Estudià dret en l'Universitat de Valéncia i fon diputat a les Corts per Sueca, arribant a ser alcalde de la mateixa.

Escrigué moltes més obres que poquet a poquet anirem compartint-les en tots vosatros.

Foto de la casa a on muigué, situada en el Barri del Carmen enfront del Palau de la Generalitat Valenciana a on n'hi ha una placa pel centenari de la seua mort.

Casa a on muigué
Placa en la casa pel centenari de la seua mort

Portada de l'obra en 1861 impresa a càrrec de F. Campos, en la plaça de Ribot, nº 7 duplicat en Valéncia.

Portada de 1861
Pascualo y Visanteta

Enllaç per a baixar-se l'obra completa de 1861:

Com hem comentat al principi, en 1909 en memòria del centenari de la seua mort, se tornà a publicar.

Portada de 1909


Enllaç per abaixar-se l'obra de 1909:
https://onedrive.live.com/redir?resid=421CB9068D129650!249&authkey=!AItDDYGH49-1nDI&ithint=file%2cpdf

Podeu seguir-nos per:

Twitter
Facebook