viernes, 25 de marzo de 2016

46-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino també d´idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en català, en mallorquí i en valencià.' 

‘Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes sino también de idiomas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín y en valenciano.’

* Francesc Pi i Margall (Barcelona, 1824-Madrit, 1901). Doctor en Dret. Polític, professor, juriste, filòsof i escritor. Fon president de la I República (1873).

Francesc Pi i Margall