viernes, 4 de marzo de 2016

41-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"L'ortografia valenciana llegitima es l'ortografia valenciana, aço es, la de la nostra Academia de Cultura, i no la de l´Institut d´Estudis Catalans, disfrassada baix de l´eufemisme de 'les normes de Castello' o 'del 32'."

Font: "Les normes 'del 32' i l´unitat de la llengua", per D. Josep Mª Guinot. Conferència en lo Rat Penat, Valéncia, 1983.

* D. Josep Mª Guinot i Galàn (Artana, 1907-Castelló, 2005). Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Filologia Romànica, per l´Universitat de Barcelona. Doctor en Sagrada Teologia. Catedràtic de Religió i de Llatí. Vicari de la Trinitat de Castelló i Canonge Magistral de la Catedral de Sogorp. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Fundador de l´Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló. Ha escrit diverses obres sobre temàtica religiosa i llingüística.

Pare Guinot