miércoles, 27 de enero de 2016

33-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia..." 

José Alemany i Bolufer (Cullera, 1866-Madrid, 1934). Filòlec, professor i escritor. Doctor en Filosofia i Lletres. Membre de la Real Acadèmia de l´Història i de la Real Acadèmia de la Llengua (RAE). Publicà diverses obres.

Mural