jueves, 21 de enero de 2016

32-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

Fra Antoni Canals, fon frare dominic, discípul de Sant Vicent Ferrer, catedràtic de Teologia de la Catedral de Valéncia, autor de la traducció del Valeri Màxim (Valerio Máximo) a la Llengua Valenciana. Diu en el seu pròlec:

"... perque yo a manament de vostra senyoria, el tret de lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, axi breu com he pogut, jatssessia que altres lagen tret en lengua cathalana...".

* Antoni Canals (1352-1419). Frare dominic, naixcut en el Regne de Valéncia. Orador i escritor.

Foto: 'La llengua valenciana i els nostres clàssics'. Mª Teresa Puerto.

Antoni Canals