viernes, 9 de octubre de 2015

8-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'Que no s´exigixca que aci tinguerem que tindre normes d´escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d´intromissions de l´Institut d´Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia. Mai se´ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra llengua valenciana.'

* Vicent Giner Boira (Valencia, 1910-1997). Llicenciat en Dret, escritor i articuliste. Lletrat assessor del Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia quasi mig sigle i del Sindicat de Regulacio de les Aigües del Turia. Fundador de l´Associacio Internacional del Dret de les Aigües. Academic de numero de la RACV.