martes, 6 de octubre de 2015

7-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'En la revista catalana 'L’Avenç' del 31 de març de 1891, els famosos Pompeu Fabra i Poch, Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas i Carbó digueren que una mateixa ortografia per al català, el valencià i el mallorquí es “impossible perque es contra natura”. Clar que aço ultim ho han ofegat en el maremagnum dels anys.'

Font: Pròlec del llibre 'Biografia de Lluïs Fullana i Mira' (Valéncia, 1998), per Xavier Casp.

* Francesc Xavier Casp i Verger (Carlet, 1915-Valéncia, 2004). Escritor i poeta. Fundà junt a Miquel Adlert l´editorial Torre. Membre de Lo Rat Penat i del CVC. President de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) i impulsor de les Normes d´El Puig. Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, 1994. Publicà diverses obres.