jueves, 15 de octubre de 2015

11-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'L´espirit valencià que, amagant-se com el foc baix la cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a les modernes corrents nacionalistes del mon per a dignificar-se i ennoblir-se davant de tota l´humanitat.' Josep Mª. Bayarri Hurtado. Any 1931.

* Josep Mª. Bayarri i Hurtado (Valéncia, 1886-1970). Escultor, escritor i poeta. Fundà diverses publicacions de poesia i d´art. Escrigué una 'Història de l´art valencià' (1957). Ha publicat més de xixanta llibres, podem destacar 'Els cavallers de Vinatea' (1928) i 'El perill català' (1931). Fon un estudiós de l´Idioma Valencià i un apassionat defensor de la cultura i de les lletres en general.