miércoles, 30 de septiembre de 2015

3- Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'... me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar ...'

Traduït a la llengua valenciana actual:

'... m´atreviré expondre, no solament de llengua anglesa en portuguesa, més encara de portuguesa en vulgar valenciana, per açò que la nació d´on yo soc natural se´n puga alegrar...'

* Dedicatòria del Tirant lo Blanch. Joanot Martorell (Gandia, 1413-1468)