martes, 29 de septiembre de 2015

1-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

'Es podria parlar de l´unitat de les llengües catalana i valenciana, com d´estes en les restants llengües occitanes, en els primers passos de les llengües romaniques, al apartar-se del llati d´a on provenen –i si es vol anar mes arrere, d´una unitat en el llati-, pero no d´una unitat d´ara quan, despres de passar tant de temps, les dos llengües s´han desenrollat i evolucionat separadament, responent a diferents coordinades d´espai i de temps, i han intervingut en sa evolucio factors historics, socials, economics, lliteraris, etc.., tan diferents.'

Font: Conferència 'La personalitat de la Llengua Valenciana' (1985), per Josep Mª Guinot.
* Josep Mª Guinot i Galàn (Artana,1907-Castelló, 2005). Religiós, filòlec, llingüiste i un dels millors llatinistes de la seua època. Doctor en Teologia, Llicenciat en Filosofia i Lletres i Filologia.