miércoles, 30 de septiembre de 2015

3- Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'... me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar ...'

Traduït a la llengua valenciana actual:

'... m´atreviré expondre, no solament de llengua anglesa en portuguesa, més encara de portuguesa en vulgar valenciana, per açò que la nació d´on yo soc natural se´n puga alegrar...'

* Dedicatòria del Tirant lo Blanch. Joanot Martorell (Gandia, 1413-1468)


martes, 29 de septiembre de 2015

1-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana.

'Es podria parlar de l´unitat de les llengües catalana i valenciana, com d´estes en les restants llengües occitanes, en els primers passos de les llengües romaniques, al apartar-se del llati d´a on provenen –i si es vol anar mes arrere, d´una unitat en el llati-, pero no d´una unitat d´ara quan, despres de passar tant de temps, les dos llengües s´han desenrollat i evolucionat separadament, responent a diferents coordinades d´espai i de temps, i han intervingut en sa evolucio factors historics, socials, economics, lliteraris, etc.., tan diferents.'

Font: Conferència 'La personalitat de la Llengua Valenciana' (1985), per Josep Mª Guinot.
* Josep Mª Guinot i Galàn (Artana,1907-Castelló, 2005). Religiós, filòlec, llingüiste i un dels millors llatinistes de la seua època. Doctor en Teologia, Llicenciat en Filosofia i Lletres i Filologia.


2-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

'La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d´evolució morfológica dende que s´emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d´aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.'

* Lluis Fullana i Mira (Benimarfull, 1871-Madrid, 1948). Catedràtic de Llengua i Lliteratura valencianes. Professor de francés. Estudià filosofia i teologia. Investigador històric i filològic. Sabia llatí, grec, francés, italià, anglés... Fon acadèmic de la RAE en representació de la Llengua Valenciana i publicà moltes obres sobre nostra llengua.