lunes, 19 de marzo de 2018

85-Notes històriques

"1982. Gran polemica en el Parlament de Madrit entre el Senador catala Joan Benet i el Senador valencià Manuel Broseta contra la feroç obstinacio catalanista d´impondre en l´Estatut d´Autonomia Valencià del terme 'catala' a la llengua parlada en el territori valencià. Broseta impedi la vergonyosa humillacio de sometre la Llengua Valenciana a l´infecte dialecte barceloni.
[...]
El Senador Broseta afirmà que el seu partit (UCD) aceptava en tristea, el nom de Comunitat Valenciana perque la que historicament nos corresponia era la de Regne de Valencia. No obstant, el Senador socialiste alacanti Beviá segui insultant als valencians utilisant el terme geografic de 'país valencià', barbarisme historic, inexistent en el repertori historic de Valencia. 

La Comissio Constitucional del Senat dictaminà en favor de la denominacio 'Llengua Valenciana' , tal i com consta en l´Estatut Valencià." 

Font: "¿Llengua Valenciana o dialecte barceloní? (Neocatalà). La suplantació d´una llengua. Segles XIX y XX.", per Mª Teresa Puerto Ferrre (Valéncia, 2005). 

* Manuel Broseta i Pont (Banyeres de Mariola, 1932-Valencia, 1992). Catedratic de Dret Mercantil i politic.

Manuel Broseta i Pont

viernes, 16 de marzo de 2018

149-Cites i resenyes de nostra llengua valenciana

"No perque nostra llengua valenciana està hui arrimada, puix a penes s´escriu en ella, ham de pensar que es roïn. Pero com ho conten els documents, mai el poble valencià, en sa gran majoria ha deixat de parlar el seu idioma. Donem ara una rapida ullada al document, per a coneixer l´estat de la llengua per aquells dies..."

Font: "Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfeccio la llengua valenciana", per Carles Ros, 1736.


lunes, 12 de marzo de 2018

148-Cites i resenyes de nostra llengua valenciana

Un llibre que és una joya. El llibre en qüestió se titula 'Nostre Idioma' i és un llibre de dibuixets, tipo còmic, a on explica de forma didàctica per als escolars l´història de la llengua valenciana. Imaginem que la seua finalitat sería ensenyar als escolars valencians quina es la llengua que tenim i l´importància històrica de la mateixa, quan la Llengua Valenciana encara era oficial.

Llibre: "Nostre Idioma", per Pere Aguilar i Pascual (Valéncia, 1984).
Direcció i coordinació: Pilar Fuster i Matosas i Pere Aguilar i Pascual. Text i guió: Carles Recio i Alfaro. Assessor filològic: Emili Miedes i Bisbal. Dibuixos: Enric Calvo i Dolç. Coloració i maquetage: Tomas Ruiz i Olivares.


viernes, 9 de marzo de 2018

147-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

" Cataluña entonces era sólo Marca Hispánica y hablaba provenzal, del que desciende el catalán. A diferencia del valenciano que viene de la lengua romance y una buena muestra es el libro de San Pedro Pascual, escrito en romance, y que se conserva en el Escorial: San Pedro Pascual nació en 1227, once años antes de la Reconquista de Valencia, y era hijo de padres mozárabes."

Font: 'España y el idioma español en sus primeros tiempos' (Pag. 86), per Menéndez Pidal.

* Ramón Menéndez Pidal (La Coruña, 1869-Madrid, 1968). Filòlec i historiador. Membre de la RAE, publicà diversos llibres.

Ramón Menéndez Pidal

lunes, 5 de marzo de 2018

84-Notes històriques

"La Confederación Catalano-aragonesa no existió nunca, eso es un invento de la historiografía del siglo pasado, con Bofarull. Los Reinos de la Corona de Aragón estaban separados, con parlamento propio. Ese tipo de denominaciones, anteponer lo catalán, la confederación, a la realidad Corona de Aragón, no responden a la realidad histórica y llevan a la confusión." 

Font: 1987. Gustavo Villapalos (Las Provincias, 10.12.1987). Entrevista feta per Baltasar Bueno.

* Gustavo Villapalos Salas (Madrit, 1949). Catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions. Rector de l'Universitat Complutense de Madrit.

En Gustavo Villapalos Salas

viernes, 2 de marzo de 2018

83-Notes històriques

"Vaig a referir algunes definicions de quant dominaven els araps en la zona d´influencia del regne moro de Valencia, epoca molt important de nostra historia.

Al-Andalus era el nom que els araps li donaven a Espanya.

La Xarquia era la zona conjunta dels regnes moros de Murcia, Denia, Eixativa, Valencia i Alpuente.

Manlaka Balansiya, vol dir Regne de Valencia.

Els dien MULADIS als cristians convertits a l´Islam (religio de Mahoma).

Els dien MOSSARAPS als cristians que vivien en zona arap.

Els dien MUDEIXARS als araps que vivien en zona cristiana.

Els dien MORISCOS als moros que es quedaren despres de la conquista cristiana."

Font: "Els valencians som uns ignorants", per Enric Ramon.

Foto: Bíblia mossàrap (Codex Biblicus Legionensis), any 960 (s. X), representació de la vida social cristiana. Catedral de Lleó.

Bíblia mossàrap

lunes, 26 de febrero de 2018

146-Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana

"El catalán y el valenciano son idiomas hermanos pero distintos... Cada uno representa la cultura de dos pueblos diferentes... Cataluña no es la madre de Valencia."

Font: Luis Racionero (Las Provincias, 28.8.1987). Entrevistat per Jesús S. Carrascosa. 

* Luis Racionero i Grau (Lleida, 1940). Intelectual, urbaniste, escritor i periodiste. Estudià Ingenieria i Ciències Econòmiques. Ha publicat diversos llibres.

En Luis Racionero i Grau